Beweegdiploma

Op een speelse manier wordt er gewerkt aan motorische vaardigheden die van groot belang zijn.

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?

Ontwikkeling van de motoriek In de leeftijdsperiode van 2 – 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen juist in deze leeftijdsfase.

Spelenderwijs de motoriek ontwikkelen.

Op een speelse manier wordt er gewerkt aan motorische vaardigheden die van groot belang zijn voor het kennen en kunnen van het kind, voor nu en in de toekomst. Balanceren, rollen, duikelen, huppelen, klauteren, springen, steunen, zwaaien zijn een aantal vaardigheden die van groot belang zijn voor goed motorisch functioneren. Deze vaardigheden worden beoefend door tijdens de les leuke en uitdagende situaties uit te zetten en activiteiten te oefenen waarbij de kinderen onbewust en spelenderwijs hun motoriek ontwikkelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk!

Beweegdiploma net zo belangrijk als een zwemdiploma!

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind.

Keurmerk

NTK is gecertificeerd vanuit de gymnastiekbond KNGU.

Heb je interesse of zin om mee te doen aan één van de recreatieve lessen ga dan op de betreffende tijd naar de locatie waar deze les gegeven wordt en meldt je bij de train(st)er.
Je kunt dan GRATIS aan 2 proeflessen meedoen.