Bestuursleden

  1. Voorzitter                                                                              Vacature
  2. Secretaris                                                                             Yvonne Jeuring
  3. Penningmeester                                                                   Xenia Marten
  4. Leden administratie/Contributie administratie                     Caroline Dieperink
  5. Coördinator wedstrijd-en jeugd activiteiten commissie       Cisca van Kouwen-Giesen
  6. Coördinator turnen/acrogym                                               Jill Ignatius-Frieswijk
  7. Coördinator dans                                                                 Rianne Kamstra