Contributie over het tweede kwartaal

Contributie over het tweede kwartaal

U had van ons nog een bericht tegoed over de contributie over het tweede kwartaal. Normaal gesproken zou deze begin april geïncasseerd zijn. Dit is uitgesteld omdat wij half maart (het moment dat de incasso eigenlijk klaargezet zou moeten worden) nog onvoldoende zicht hadden op de situatie vanaf april.

Inmiddels zien wij dat er steeds meer buiten les gegeven kan worden en dat veel leden dus al weer lekker aan het sporten zijn, maar ook dat er online het een en ander gedaan wordt.

Ten aanzien van de contributie hebben wij daarom besloten om een korting van 25% toe te passen voor het tweede kwartaal. Als daar aanleiding en financiële ruimte voor is, zullen wij te zijner tijd ook nog kijken wat voor mogelijkheden er zijn voor een eventuele korting op de contributie voor het derde kwartaal. De incasso van de contributie voor het tweede kwartaal zal eind april plaatsvinden.

Voor nu hopen wij dat iedereen begrijpt dat wij de contributie niet geheel kunnen stopzetten en dat wij uit alle macht proberen onze club door deze lastige periode heen te loodsen.

Iedereen weet ongetwijfeld aan welke maatregelen wij ons moeten houden tijdens het sporten. Wilt u dit nog eens nalezen? Kijkt u dan op https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport voor meer informatie.

Hopelijk kunnen wij in ons volgende bericht goed nieuws brengen over een terugkeer naar de zalen. Wij kijken in ieder geval vol spanning uit naar de persconferentie van volgende week.

Heeft u vragen of opmerkingen, zoals bekend kunt u deze kwijt via secretaris@ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NTK