Aanpassing incassomoment kwartaalcontributie

Om de ledenadministratie wat meer ruimte te geven heeft het bestuur in 2015 besloten om het incassomoment van de contributie te verschuiven van de eerste maand naar de tweede maand van ieder kwartaal. Dat gaf meer tijd om wijzigingen aan het begin van het kwartaal te verwerken. Omdat het betaalmoment van de kosten wel gelijk bleef (grootste posten zaalhuur, vergoedingen leiding en bondscontributie) moest vanaf toen in de eerste maand van ieder kwartaal een beroep worden gedaan op de reserve van de vereniging. Dat was acceptabel, omdat de contributie in de tweede maand werd geïncasseerd.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de verhuurder van de zalen echter besloten dat de zaalhuur voortaan aan het begin van iedere maand moet worden voldaan in plaats van na afloop van de maand. Dit heeft ertoe geleid dat wederom een (extra) structureel beroep op de reserve moet worden gedaan. Dat vinden wij niet wenselijk.

Daarbij telt ook de overweging dat de ledenadministratie inmiddels uit drie personen bestaat in plaats van slechts één, zodat de extra tijd aan het begin van het kwartaal voor hen niet meer noodzakelijk is.

In verband met het vorenstaande heeft het bestuur besloten om met ingang van het derde kwartaal van 2017 terug te gaan naar het oude incassomoment. Dat wil zeggen dat vanaf 1 juli 2017 de contributie weer aan het begin van de eerste maand van ieder kwartaal geïncasseerd zal worden.

Het bestuur van NTK