Bestuursleden

  1. Voorzitter                                                                             Jill Ignatius-Frieswijk
  2. Secretaris                                                                            Yvonne Jeuring
  3. Penningmeester                                                                  Xenia Marten
  4. Leden administratie/Contributie administratie                     Nina van Mook en Myrthe Vriend
  5. Coördinator turnen/acrogym                                               Cisca van Kouwen-Giesen
  6. Coördinator dans                                                                Rianne Kamstra