Spelenderwijs de motoriek ontwikkelen

 

Kinderen leren spelenderwijs in goed onderbouwde lessen de basisvormen van bewegen.

 Waarom bewegen?

De grootste motorische ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren plaats. Als je vanaf jongs af aan veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en gecontroleerd uit te voeren.

Balanceren, rollen, duikelen, huppelen, klauteren, springen, steunen, zwaaien zijn een aantal vaardigheden die van groot belang zijn om goed te kunnen bewegen. Deze vaardigheden worden beoefend door tijdens de les leuke en uitdagende situaties uit te zetten en activiteiten te oefenen waarbij de kinderen onbewust en spelenderwijs goed leren bewegen.

Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien.

Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk!

Beweegdiploma net zo belangrijk als een zwemdiploma!

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen, want we willen niet dat ons kind verdrinkt. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, terwijl goed leren bewegen invloed heeft op nog zoveel meer als het gaat om veiligheid en ontwikkelen.

NTK heeft in samenwerking met KDO, Novitas en Accres het Beweegdiploma in Apeldoorn groots uitgezet. Hiervoor is samenwerking gerealiseerd met basisscholen, de kinderopvang en andere niet gym gerelateerde sportclubs. Het uiteindelijke doel is dat alle kinderen in Apeldoorn de mogelijkheid krijgen om een Beweegdiploma te halen en dus op jonge leeftijd goed leren bewegen. Hiermee leveren wij een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van de jongste jeugd in Apeldoorn. 

Keurmerk

Alle drie de clubs zijn gecertificeerd en hebben vanuit de KNGU het keurmerk Beweegdiploma ontvangen. Hiermee zijn de drie clubs erkent door de KNGU en mogen zij lessen Beweegdiploma’s aanbieden.

Beweegdiploma aanbod bij NTK

In de peutergym en beweeglessen t/m 6 jaar kan het beweegdiploma worden behaald. Zie voor ons lesaanbod bovenstaande link. Er zijn twee gratis proeflessen mogelijk. Daarvoor is geen aanmelding nodig. Kom naar een van de Beweegdiploma lessen, meldt je bij de leiding en DOE MEE!