Aangepaste maatregelen per 13 oktober

Vol spanning hebben we afgelopen dinsdag de persconferentie bekeken. Van tevoren hadden we er rekening mee gehouden dat (een deel van ) de lessen misschien voorlopig niet meer gegeven zou mogen worden. Dat leek aanvankelijk ook het geval voor de lessen voor onze leden van 18 jaar en ouder.

Inmiddels komen wij nu voorzichtig tot de conclusie dat de danslessen waar het om gaat nog altijd lijken te vallen onder de uitzondering voor de categorie “Kunstbeoefening”. Vanuit de KNGU is er echter nog geen bericht. Omdat het bijna vakantie is en er nog maar één trainingsmoment zou zijn voor 18+ leden, willen wij de definitieve beslissing over de lessen uitstellen totdat wij ook vanuit de KNGU de benodigde informatie hebben ontvangen. De leden van de lessen waar het om gaat, zullen apart bericht worden. Dat geldt ook als er wellicht voor andere lessen nog aanwijzingen vanuit de KNGU komen.

Vorig seizoen gaven wij al aan dat we graag een vervangende activiteit willen organiseren in plaats van de uitvoering die toen helaas niet door kon gaan. We vinden het erg jammer dat we dat nog altijd niet hebben kunnen doen. We blijven echter in de gaten houden of en zo ja wanneer er alsnog iets mogelijk zal zijn.

Na een fijne start is het nu helaas weer wat onrustig en dit is niet hoe we het seizoen wilden voortzetten. Maar het is helaas niet anders en we houden de moed erin.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel deze gerust via secretaris@ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NTK