Agenda Jaarvergadering NTK

Hierbij nodigen wij onze leden, ere-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op:

 

Maandag 28 maart 2022

Aanvang 20.30 uur (20.00 uur zaal open)

Locatie: De Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:

 

1.)      Opening door de voorzitter

2.)      Mededelingen

3.)      Notulen van de jaarvergadering van 14 juni 2021

4.)      Secretaris, Jaarverslag 2021

5.)      Penningmeester, Toelichting 2021, Jaarrekening 2021

6.)      Begroting 2022

7.)      Kascontrolecommissie;Voorzitter; Herbert Spoelder, lid; Marike Zoontjens en reservelid Sim Spit

8.)      Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

9.)      Royementen

10.)    Bestuursbeleid

11.)    Goedkeuring voor evt. noodzakelijke contributieverhoging

12.)    Verkiezing bestuursleden, zie toelichting

13.)    Rondvraag

14.)    Sluiting

 

Toelichting bij agendapunt 12:

Aftredend, herkiesbaar

Jill IgnatiusVoorzitter
Xenia MartenPenningmeester

Graag aanmelden via: secretaris@ntk-apeldoorn.nl

Mocht je niet bij de ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, maar wil je toch graag de notulen en het jaarverslag ontvangen, stuur dan een email naar: Secretaris@ntk-apeldoorn.nl

Tot maandag 28 maart 2022

Met vriendelijke groet,

Secretaris NTK

Yvonne Jeuring