Corona-update 2 april

Beste (ouders/verzorgers van) leden van NTK,

Vorige week hebben wij u bericht over ons voornemen om een korting op de contributie voor het tweede kwartaal te geven. Wij hebben daar veel hartverwarmende reacties op gekregen. Wat fijn om te merken dat u net zo begaan bent met onze vereniging als wij. De solidariteit doet ons goed, zeker nu de vereniging het op dit moment moeilijk heeft en de leden tijdelijk niet kan bieden wat zij gewend zijn.

Inmiddels zult u gehoord hebben dat er in ieder geval tot 28 april a.s. geen lessen gegeven mogen worden. Meer duidelijkheid over de periode daarna volgt pas rond 21 april a.s. Wij kunnen helaas niet wachten met een beslissing over de tijdelijke verlaging van de contributie tot het zover is.

Wel is duidelijk dat ook nu nog altijd het standpunt van de verhuurder van de gymzalen is dat de huur volledig doorbetaald moet worden en houdt ook de gymnastiekunie (KNGU) nog steeds vast aan doorbetaling van de bondscontributie. Gisteren is wel bekend gemaakt dat de KNGU een eenmalige (kleine) korting geeft. Dat is fijn, maar biedt helaas nog onvoldoende armslag. Daarnaast is inmiddels gebleken dat onze vereniging niet in aanmerking komt voor de eenmalige tegemoetkoming van de overheid.

Al het vorenstaande heeft tot het besluit geleid om voor het tweede kwartaal een korting van 40% op de contributie toe te passen. Daarmee hopen wij de leden zoveel mogelijk tegemoet te komen zonder het voortbestaan van onze vereniging in gevaar te brengen. De verlaagde contributie zal rond 15 april a.s. geïncasseerd worden.

Aanvullend is besloten de contributie dit najaar niet te verhogen. Hoewel dit ook afgelopen jaar niet is gebeurd, vinden wij het gezien de huidige situatie niet gepast dit nu wel te doen. Of het in de rede ligt om ook de contributie voor het derde kwartaal aan te passen, kunnen wij nu nog niet beoordelen. Een besluit hierover zal later genomen worden, net als over de uitvoering die voor 11 juli a.s. gepland staat.

Wij hopen dat u begrip hebt voor het feit dat het financieel niet mogelijk is de contributie volledig op te schorten en dat wij samen met onze leden in staat zullen zijn onze vereniging door deze moeilijke periode heen te helpen, zodat wij daarna ook samen weer verder kunnen.

Vragen kunt u nog altijd stellen via secretaris@ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NTK Apeldoorn