Corona-update 22 april

Beste (ouders/verzorgers van) leden van NTK,

U zult inmiddels hebben gehoord dat het stilleggen van de zaalsporten is verlengd tot 20 mei a.s. voor onze vereniging betekent dit dat er in principe nog steeds geen lessen gegeven kunnen worden. Omdat het buitensporten voor kinderen tot 12 jaar en jongeren tussen de 13 en 18 jaar (deze laatste groep onder de voorwaarde van anderhalve meter afstand) wel is toegestaan gaan we onderzoeken of voor deze leden af en toe buiten iets georganiseerd kan worden. Nader bericht daarover volgt later. Van onze leden van 18 jaar en ouder moeten wij helaas nog wat extra geduld vragen.

Nu het kabinet heeft bepaald dat tot 1 september a.s. geen evenementen mogen plaatsvinden gaat de geplande uitvoering helaas definitief niet door. Ons doel is nu om, zodra dat weer is toegestaan, een vervangende activiteit te organiseren zodat onze leden iets hebben om naar uit te kijken. We gaan met de leiding bekijken hoe we dat precies gaan invullen.

In ons vorige bericht gaven wij al aan dat we veel hartverwarmende reacties van leden en/of hun ouders hadden gekregen. Na dat bericht kregen we er zo mogelijk nog meer. Bovendien zien wij tot nu toe geen groter aantal opzeggingen dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar. De NTK-ers hebben overduidelijk hart voor hun vereniging. In een moeilijke tijd als deze komt dit extra naar voren en daar zij wij niet alleen heel blij mee, maar ook erg trots op! Namens bestuur en leiding: bedankt voor alle steun!

Zodra er meer nieuws is, zullen wij ons weer melden. Vragen kunt u, zoals gebruikelijk, stellen via secretaris@ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NTK Apeldoorn