In memoriam Hemmie Giesen

Op 21 maart 2021 overleed ons erelid Hemmie Giesen. Hemmie is jarenlang een heel belangrijk man geweest voor onze vereniging NTK.

Toen zijn dochter Cisca jaren geleden bij NTK ging turnen besloot Hemmie ook een actieve rol binnen de vereniging te bekleden. Hij stapte in het bestuur en begon daar als turncoördinator. Later bleek dat de rol van secretaris nog veel beter bij hem paste. Punctueel en gestructureerd wist Hemmie een mooi en helder verslag van de vergaderingen te maken en zorgde ook tijdens de jaarvergadering voor een mooi en overzichtelijk jaarverslag.

Samen met Chris Schaap ontwikkelde hij een ledensysteem wat op dat moment nog niet bestond.

Ook ontwikkelde hij samen met Sim Spit een RI&E voor gymnastiekverenigingen. Dit werd opgepikt door de KNGU en zo reisden Hemmie en Sim het hele land door om dit belangrijke stuk bij diverse gymclubs onder de aandacht te brengen. Hiervoor kregen zij van de KNGU een gouden speld uitgereikt. Een enorme waardering voor al hun inzet.

Toen Hemmie na vele jaren besturen bij NTK stopte werd hij benoemd tot ere lid. Hij bleef nog steeds actief betrokken bij NTK. Zo was hij ieder jaar aanwezig bij onze ledenvergadering, altijd goed voorbereid en met kritische vragen en mooie complimenten. Samen met Sim knutselde hij aan de spiegelwanden zodat alles weer soepel liep en samen zetten zij op de traditionele NTK-speldag het spelletjes parcours uit op het veld.

Wanneer NTK in 2018 honderd jaar bestaat maakt hij actief deel uit van de jubileum commissie en stopt hij veel tijd en energie om voor NTK een koninklijke erepenning aan te vragen. Uiteraard lukt hem dat, want als Hemmie ergens zijn tanden in zette kreeg hij het voor elkaar. En zo kregen wij op onze jubileum receptie de prachtige erepenning uitgereikt door de burgermeester. En zorgde Hemmie dat het bijbehorende logo op ons briefpapier kwam te staan.

Ook genoot hij van de jaarlijkse nieuwjaarsrecepties waar leiding, bestuur en oud bestuur samen kwamen om het nieuwe jaar in te luiden. Aansluitend gingen de oud-bestuursleden met elkaar dan nog een hapje eten. Aan al die jaren samen besturen hebben deze oud-bestuursleden hele mooie vriendschappen overgehouden.

Dat hij zijn passie voor NTK aan zijn familieleden heeft overgedragen is wel duidelijk. Zo is zijn dochter Cisca in het bestuur gestapt en is net als haar vader turncoördinator en verzorgt zij ook nog steeds trainingen in de turnselectie. Verder traint schoonzoon Jeroen onze herenturners en kleindochter Esmee geeft nu, na jaren zelf bij NTK geturnd te hebben, les aan onze jonge turntalenten. Ook kleinzoon Jesse is naast zelf turnen al druk aan het assisteren.

Wij zijn Hemmie heel erg dankbaar voor alles wat hij voor onze club heeft betekend en gaan hem vreselijk missen.