Lockdown, de lessen stoppen

Hoewel het op een aantal momenten best spannend was, konden de meeste lessen sinds de zomervakantie, soms in aangepaste vorm, gelukkig wel doorgaan. Maar net als u zagen wij de besmettingscijfers de afgelopen weken oplopen en vreesden wij dat dit wel eens gevolgen voor onze lessen zou kunnen hebben.

En vanavond hebben wij het onze minister president inderdaad horen zeggen; we gaan weer in lockdown en wel tot 19 januari a.s. Onderdeel daarvan is dat alle binnensportlocaties worden gesloten en dat onze lessen per direct dus geen doorgang meer kunnen vinden.

Hoewel wij deze beslissing begrijpen, betreuren wij dit enorm, ook omdat het gezien het winterseizoen waar wij ons in bevinden geen optie is om de lessen buiten te geven.

Wij hopen van harte dat tijdens de persconferentie van 12 januari a.s. bekend zal worden gemaakt dat er vanaf 19 januari weer gesport mag worden. We kunnen niet anders dan afwachten. Onderwijl kijken wij wat er voor mogelijkheden zijn voor een korting op de contributie over het eerste kwartaal van 2021. Met het oog hierop zal die contributie niet begin januari geïncasseerd worden, maar pas nadat er meer bekend is over de vooruitzichten vanaf 19 januari.

Hoe vervelend de situatie ook is, het is helaas niet anders en we zullen dit samen moeten doorstaan. Onze leiding en leden hebben afgelopen voorjaar al laten zien hoezeer onze vereniging hen aan het hart gaat. En ook nu twijfelen wij er niet aan dat wij hier als NTK-ers met elkaar wel doorheen komen.

Voor nu hopen wij dat u ondanks de huidige omstandigheden toch fijne feestdagen zult hebben en dat iedereen elkaar in januari in goede gezondheid weer kan ontmoeten. Uiteraard houden wij u tussentijds op de hoogte als er nieuws te melden is. Vragen of opmerkingen kunt u zoals gebruikelijk melden via secretaris@ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NTK