Maatregelen per 19 november

Beste (ouders/verzorgers van) leden van NTK,

Zoals u waarschijnlijk al hebt gehoord worden de maatregelen per 19 november weer iets versoepeld en gaan we weer terug naar de situatie zoals deze was tot 4 november jl.

Dit betekent dat voor de 18+ danslessen weer de uitzondering voor de categorie “Kunstbeoefening” geldt en dat deze lessen in principe weer gegeven mogen worden. Nadere afstemming vindt plaats via de trainer.

Voor de overige lessen verandert er in beginsel niets. Als dit voor een les of in een individueel geval anders is/wordt dan volgt daarover apart bericht van de trainer.

Wij zijn blij dat er weer meer getraind kan worden. Laten we met elkaar hopen dat dit zo blijft!

Vragen of opmerkingen kunt u zoals gebruikelijk melden via secretaris@ntk-apeldoorn.nl en wilt u ons coronaprotocol nog eens raadplegen dan kan dit op www.ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NTK