Uitnodiging Jaarvergadering NTK

Uitnodiging Jaarvergadering NTK

Hierbij nodigen wij onze leden, ere-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op:

 • Maandag 14 juni 2021
 • Aanvang 20.30 uur (20.00 uur zaal open)
 • Locatie: De Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering van 5 oktober 2020
 4. Secretaris, Jaarverslag 2020
 5. Penningmeester, Toelichting 2020, Jaarrekening 2020
 6. Begroting 2021
 7. Kascontrolecommissie;Voorzitter; Nina van Mook, lid; Herbert Spoelder en reservelid Marike Zoontjens
 8. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
 9. Royementen
 10. Bestuursbeleid 2017-2020
 11. Goedkeuring voor evt. noodzakelijke contributieverhoging
 12. Verkiezing bestuursleden, zie toelichting
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting bij agendapunt 12:

Aftredend, herkiesbaar:

 • Yvonne Jeuring | Secretaris
 • Rianne Kamstra | Coörd. dans

Graag aanmelden via: secretaris@ntk-apeldoorn.nl

Mocht je  die niet bij de ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, maar wil je toch graag de notulen en het jaarverslag ontvangen, stuur dan een email naar: secretaris@ntk-apeldoorn.nl

Tot maandag 14 juni 2021

Met vriendelijke groet,

Secretaris NTK
Yvonne Jeuring