Update coronavirus 28 maart

Beste (ouders/verzorgers van) leden van NTK

Wat een onwerkelijke situatie waarin wij terecht zijn gekomen! Het is bijna niet te bevatten. Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert en als het allemaal achter de rug is, weer lekker kan komen sporten.

Zoals bekend is door de overheid bepaald dat met ingang van 13 maart jl. alle verenigingsactiviteiten moeten worden gestaakt. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer we de lessen weer kunnen hervatten. We hopen van harte dat het seizoen er nog niet opzit en dat we voor de zomervakantie al weer lekker kunnen dansen, turnen en acrogymmen. Vooralsnog valt het stopzetten van onze lessen onder de maatregelen die gelden tot 6 april a.s., maar wij beseffen heel goed dat deze termijn waarschijnlijk verlengd zal worden. Hopelijk brengt de persconferentie van dinsdag 31 maart a.s. hierover meer duidelijkheid.

Logischerwijs leeft bij de leden de vraag wat er gaat gebeuren met de contributie. Wij hebben besloten dat er een korting op de contributie over het tweede kwartaal gegeven zal worden. Hoe hoog deze korting zal zijn, kunnen wij op dit moment echter nog niet zeggen. Nu er geen lesgegeven kan worden, willen wij de leden zo min mogelijk contributie laten betalen zonder het voortbestaan van de vereniging in gevaar te brengen. Tot nu toe houdt de verhuurder van de gymzalen er echter aan vast dat de huur van de zalen doorbetaald moet worden en int de gymnastiekunie (KNGU) daarnaast ook gewoon de bondscontributie. Over dit onderwerp wordt nog overleg gevoerd, maar het is afwachten of de vereniging hierin door deze partijen nog wat tegemoet zal worden gekomen. Onduidelijk is daarnaast ook nog of onze vereniging valt onder de tegemoetkoming voor getroffen sectoren of een eventuele andere compensatieregeling vanuit de overheid of het NOC-NSF. Wij hopen hierover volgende week meer duidelijkheid te hebben, net als over de verlenging van de maatregelen. In afwachting hiervan is besloten dat de incasso van de contributie over het tweede kwartaal, die normaal gesproken begin april zou plaatsvinden, wordt opgeschort.

Onderwijl wordt er gekeken naar alternatieve manieren om iedereen in beweging te houden. We hopen dat onze leden hier lekker mee aan de slag gaan.

Wij snappen dat het erg vervelend is dat er op dit moment geen lessen zijn, maar hopen op uw begrip en bereidheid om met elkaar de gevolgen van de crisis te dragen, zodat het voortbestaan van onze vereniging gewaarborgd wordt.

Zodra een besluit over de tijdelijke verlaging van de contributie kan worden genomen, zult u hierover worden bericht.

Vragen kunt u, zoals ook eerder gemeld, stellen via secretaris@ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NTK Apeldoorn