Vanaf 1 juli mogen we binnen trainen

Zoals verwacht mogen we van het kabinet per 1 juli a.s. de zalen weer in!

De maatregelen zijn zelfs nog verder versoepeld dan we dachten. Er hoeft ook binnen door geen van onze leden/trainers nog 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat bij de beoefening van de sport niet kan. Waar het wel kan, is 1,5 meter afstand natuurlijk nog wel steeds de norm.

De verhuurder heeft inmiddels laten weten dat de zalen inderdaad per 1 juli weer gebruikt mogen worden. Zij passen de frequentie van de schoonmaak aan en hebben daarbij extra aandacht voor de contactpunten zoals deurklinken.

Bijgaand treft u een aangepast protocol aan afkomstig uit de aanwijzingen van het NOC*NSF, de gymnastiekbond KNGU en onze verhuurder Accres. Wij verzoeken u en/of uw kinderen om zich aan de bepalingen in het protocol te houden. Zo kan iedereen op een zo veilig mogelijke manier sporten. Indien van toepassing: wilt u de inhoud van het protocol met uw kinderen doornemen?

Omdat het zo goed is bevallen zullen een aantal lessen tot aan de zomervakantie buiten gegeven blijven worden. Mocht dit voor uw les/de les van uw kind gelden, dan hoort u dat via de trainer of heeft u dit wellicht al gehoord.

De trainers zullen u ook nog berichten over wat voor uw les/de les van uw kind precies is bepaald qua trainingstijden. De binnenlessen worden waar nodig tot de zomervakantie iets ingekort om drukte tijdens de leswisselingen te vermijden.

Ook al gaat het maar om tweeƫneenhalve week, wij zijn toch heel blij dat het seizoen op deze manier kan worden afgesloten. Met een positieve blik naar het volgende seizoen en vooral ook samen!

Dit is naar alle waarschijnlijkheid ons laatste bericht van dit seizoen. Wij bedanken iedereen nogmaals voor alle steun in de afgelopen maanden en wensen u een hele fijne zomervakantie toe.

Vragen kunt u nog altijd stellen via secretaris@ntk-apeldoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NTK